Rzeszów 35-329 [dojazd]

Al. A. Krzyżanowskiego 8/3

tel.: +48 17 850 60 77 lub +48 17 850 60 78

faks: +48 17 850 60 79

Kraków 30-529 [dojazd]

ul. Józefińska 33/1

tel.: +48 12 421 78 80

faks: +48 12 398 37 38

Wrocław 50-415 [dojazd]

ul. Krasińskiego 1/900

tel.: +48 71 727 72 21

faks: +48 71 722 04 22

Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2017

Nowe Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2017 zawierają zmiany zaproponowane przez naszą Kancelarię, będące wynikiem kilkuletniej intensywnej współpracy z sektorem kin niezależnych. Zmiany dotyczą wymogów dystrybucyjnych w zakresie najszerszego i powszechnego dostępu do filmów finansowanych przez PISF na zasadach uczciwej konkurencji z uwzględnieniem charakteru podmiotów rozpowszechniających film.

https://www.pisf.pl/files/dokumenty/po_2017/Programy_Operacyjne__PISF__2017.pdf