mgr Tomasz Rożański

odszkodowania prawnik Rzeszów

tel.: +48 17 850 60 77

faks: +48 17 850 60 79

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie (2009). Pracę magisterską pt. Administracyjnoprawne przesłanki ograniczenia prawa do zgromadzeń publicznych obronił w Zakładzie Prawa Publicznego UR.

Język obcy: angielski

Specjalizacja: