mgr Grażyna Świstak

odszkodowania prawnik Rzeszów

tel.: +48 17 850 60 77

faks: +48 17 850 60 79

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie (2009). Pracę magisterską pt. Prawa ochronne na znaki towarowe w przedsiębiorstwie obroniła w Zakładzie Prawa Handlowego i Gospodarczego UR.

Język obcy: angielski

Specjalizacja: