aplikant adwokacki Agnieszka Kluz

odszkodowania prawnik Rzeszów

tel.: +48 17 850 60 77

faks: +48 17 850 60 79

Prawnik, aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Tytuł magistra prawa uzyskała w 2011 r. po złożeniu w Katedrze Prawa Pracy KUL pracy pt. „Zakaz konkurencji w prawie pracy”. W 2016 roku ukończyła studia magisterskie z zakresu prawa kanonicznego na podstawie pracy pt. „Zasada apelacyjności w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa” i złożyła egzamin uzyskując tytuł licencjata prawa kanonicznego uprawniający do występowania w procesach małżeńskich przed sądami kościelnymi.
Od 2011 r. współtworzy rzeszowski zespół prawników Kancelarii Adwokackiej Lassota i Partnerzy.

Języki obce:

  • angielski

Specjalizacje:

  • Sprawy cywilne
  • Sprawy rodzinne
  • Sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa