adwokat Wojciech Krawiec

Prawnik własność intelektualna Kraków

tel.: +48 12 421 78 80

faks: +48 12 398 37 38

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2009 r. obronił na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pt. Problematyka implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego pod opieką prof. dr hab. Michała du Valla. W trakcie studiów przebywał na stypendium zagranicznym w ramach programu Socrates/Erasmus na Université de Versailles Saint Quentin-En-Yvelines we Francji. Ukończył Szkołę Prawa Francuskiego oraz programu Master en droit privé – programu z zakresu francuskiego prawa handlowego współorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Faculté de droit, d’économie et gestion de l’Université d`Orléans. W 2013 roku ukończył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Języki obce:

  • angielski
  • francuski

Specjalizacje: