adwokat Piotr Łukasik

prawo pracy prawnik Kraków

tel.: +48 17 850 60 77

faks: +48 17 850 60 79

Adwokat, absolwent prawniczych jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obecnie pracuje nad rozprawą doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończył Specjalność Międzywydziałową Psychologia Komunikacji Społecznej na UMCS w Lublinie oraz Policealne studium dla dorosłych w Lublinie uzyskując tytuł technik ekonomista. Doświadczenie zawodowe zdobywał działając w Stowarzyszeniu Erasmus Student Network Polska będąc członkiem, a następnie koordynatorem Grupy Prawnej Stowarzyszenia ESN Polska. Następnie pełnił funkcję Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ww. Stowarzyszenia. Ponadto praktyki odbywał w kancelariach adwokackich w Lublinie, Krakowie i Rzeszowie, z działalnością sądu zapoznawał się w ramach praktyk w sądach w Rzeszowie i w Lublinie.

Odbył specjalistyczne szkolenie obejmujące doradztwo ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz  formalno-prawne aspekty zatrudniania w non-governmental organization (organizacje pozarządowe).

Specjalizacje: