Rzeszów 35-329 [dojazd]

Al. A. Krzyżanowskiego 8/3

tel.: +48 17 850 60 77 lub +48 17 850 60 78

faks: +48 17 850 60 79

Wrocław 50-415 [dojazd]

ul. Krasińskiego 1/900

tel.: +48 71 727 72 21

faks: +48 71 722 04 22

Kraków [nowa spółka]

Adwokat Joanna Lassota arbitrem Komisji Prawa Autorskiego

Wśród arbitrów nowego składu Komisji Prawa Autorskiego powołanej w dniu 26 maja 2017 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest adwokat Joanna Lassota.
Komisja składa się 30 arbitrów – specjalistów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych wybranych spośród osób wskazanych przez organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów, a także organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz organizacje radiowe i telewizyjne. Jednym z najważniejszych zdań komisji jest zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/powolanie-komisji-prawa-autorskiego-2188.php