Rzeszów 35-329 [dojazd]

Al. A. Krzyżanowskiego 8/3

tel.: +48 17 850 60 77 lub +48 17 850 60 78

faks: +48 17 850 60 79

Wrocław 50-415 [dojazd]

ul. Krasińskiego 1/900

tel.: +48 71 727 72 21

faks: +48 71 722 04 22

44. Forum Wokół Kina

Już po raz 8 na kolejnej, 44. edycji Forum Wokół Kina w dniach 12-14 grudnia 2017 r. adwokat Joanna Lassota prowadziła panel prawny dla przedstawicieli kin niezależnych, zrzeszonych w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, dotyczący aktualnych problemów prawnych rynku kinowego. W czasie panelu zostały omówione zagadnienia dotyczące reprezentacji interesów środowiska, stosunków z organizacjami zbiorowego zarządu, kwestie umów dystrybucyjnych, programów lojalnościowych oraz ewentualnych ograniczeń w działalności wynikających z planowanych zmian ustawowych. Forum Wokół Kina jest największą w Polsce branżową imprezą środowiska związanego z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów.