Działalność Kancelarii 2002-2017

 szkolenia prawne Lassota  

W sierpniu 2017 r. minęło 15 lat działalności Kancelarii Adwokackiej LASSOTA I PARTNERZY, które poświęciliśmy obsługując Klientów przede wszystkim w zakresie głównych specjalizacji Kancelarii: odszkodowań, prawa własności intelektualnej  oraz zamówień publicznych.

15 lat to czas nieustannego zdobywania doświadczenia i specjalistycznej wiedzy w kraju i za granicą. Pracownicy Kancelarii stale podnoszą swoje kwalifikacje by jak najskuteczniej obsługiwać Klientów korporacyjnych i indywidualnych. Od początku istnienia spółki Kancelaria zapewnia wsparcie w bieżącej działalności swoich Klientów, reprezentuje ich także w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

W ciągu 15 lat działalności:

  • reprezentowaliśmy Klientów w ponad 800 sprawach odszkodowawczych dotyczących wypadków komunikacyjnych, śmierci osób bliskich i błędów w sztuce lekarskiej, uzyskując odszkodowania dla naszych Klientów, w tym także wyroki opiewające na kwoty ponad 1 mln zł;
  • reprezentowaliśmy Klientów z postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, wielokrotnie przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym m.in. w postępowaniach o wartości ponad 30 mln zł;
  • nasi partnerzy wystąpili podczas ok. 50 szkoleń i konferencji;
  • prowadziliśmy obsługę licznych instytucji kultury – zajmujących się m.in. produkcją filmową, organizacją koncertów, działalnością wystawienniczą – opiniując m.in. umowy o jednostkowej wartości ponad 3 mln zł;
  • byliśmy obecni jako wystawcy na targach książki m.in. w Krakowie i Warszawie;
  • nasi prawnicy byli cytowani przez takie media jak m.in. „Gazeta Prawna”, „Puls Biznesu”, „Gazeta Wyborcza” , „Rzeczpospolita”, miesięcznik „Press”, portal Bankier.pl.